Silicon mould – Christmas Tree, decorated, large (H-20cm) (Copy)

$121.00

Recommended wick: 3×13.


Silicon mould  – Christmas Tree, decorated, large (H-20cm)

Out of stock

This product maybe in stock in our Australian warehouse. Please enter your details to make an enquiry

SKU: FS17-1 Categories: ,

Description

In the rich offer of Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, you will also find silicone molds that allow you to prepare candles with beeswax.


<span title="W bogatej ofercie Przedsiębiorstwa Pszczelarskiego Tomasz Łysoń znajdą Państwo również formy silikonowe umożliwiające samodzielne przygotowanie świec z wosku pszczelego.
“>
<span title="Formy silikonowe są wykonane z elastycznego i wytrzymałego silikonu o plastycznych właściwościach umożliwiających wielokrotne ich użycie.
“>Silicone molds are made of flexible and durable silicone with plastic properties that enable their repeated use.
Before filling the mold with liquid wax, it is recommended to spray it with silicone spray. <span title="Silikon jest jednocześnie konserwantem dla formy i czynnikiem ułatwiającym wyjmowanie gotowych świec.
“>Silicone is also a preservative for the mold and a factor facilitating the removal of ready-made candles.
<span title="Różnorodność oferowanych wzorów form zapewni Państwu przygotowanie świecy na każdą okazję.

“>The variety of offered forms of forms will provide you with the preparation of a candle for every occasion.

<span title="Gotowe świece z wosku pszczelego można dowolnie udekorować ostatnio dość popularną techniką decopage'u czy produktami naturalnymi, np. ziarenkami kawy itp.
“>Ready-made candles from beeswax can be decorated any time recently with the rather popular decopage technique or natural products, such as coffee beans, etc.
<span title="Przygotowaną świecę można spryskać delikatnie silikonem w sprayu co nada jej blasku.
“>The prepared candle can be sprayed gently with silicone spray which will give it a shine.
During the preparation of candles, you can “ennoble” candles by adding perfumed scented oils for candles. <span title="Tak wykonane świece będą nietuzinkową dekoracja, jak również oryginalnym prezentem dla rodziny i znajomych.

“>Candles so made will be a unique decoration as well as an original gift for family and friends.

<span title="Przepis jak wykonać świecę z wosku pszczelego w kilku prostych krokach:

“>Recipe how to make a candle with beeswax in a few simple steps:

<span title="Potrzebne będą:
“>Will be needed:
<span title="» Forma silikonowa,
“>»Silicone mold,
<span title="» knot o odpowiedniej grubości, dobrany do wielkości świeczki (im większa świeczka, tym grubszy knot)
“>»Wick of appropriate thickness, matched to the size of the candle (the larger the candle, the thicker the wick)
<span title="» gumka recepturka
“>»Elastic band
<span title="» wykałaczka
“>»Toothpick
<span title="» silikon w sprayu (opcjonalnie) Formę można spryskać w środku silikonem w sprayu jeśli jest to trudniejszy wzór łatwiej ją będzie wyjąć.

“>»Silicone spray (optional) The mold can be sprayed inside with silicone spray if it is a more difficult pattern it will be easier to remove.

<span title="1. Przygotowanie formy

“>1. Preparation of the form

If you cast candles with a complicated pattern, you should spray it from the inside with silicone spray, it will be easier to remove the finished candle from the mold. Then cut off the appropriate length of the wick (it must be longer than the form) and drag it through the center of the mold. The next step is to put elastics on the form. <span title="Na koniec wbijamy wykałaczkę w końcówkę knota i dobrze go naprężamy.

“>At the end, stick the toothpick into the end of the wick and strain it well.

<span title="2. Zalanie formy woskiem

“>2. Flooding the mold with wax

Dissolve the wax in a pot (preferably enamelled). Before pouring the wax should have a suitable temperature of approx. 60 ° C. It should not be too cold or too hot. Pour the wax in a slow stream so that it reaches all the hollows. <span title="Czas tężenia wosku zależy od wielkości formy silikonowej.

“>The setting time of the wax depends on the size of the silicone mold.

<span title="3. Wyjmowanie świecy z formy

“>3. Removing the candle from the mold

When the wax cools and is already cold, we pull the elastics, open the mold and gently take out the candle. <span title="Następnie wyjmujemy wykałaczkę i obcinamy knot przy podstawie, natomiast u góry świeczki zostawiamy około 1 cm.
“>Next, remove the toothpick and cut the wick at the base, while at the top of the candle, leave about 1 cm.
<span title="Ostatnim etapem wykończenia świecy jest "obrobienie" nożykiem dołu świeczki a końcówkę knota można zamoczyć w ciepłym wosku.

“>The last stage of finishing the candle is to “cut” with a knife the bottom of the candle and the end of the wick can be soaked in warm wax.

<span title="Zalecenia użytkowania formy:

“>Recommendations for using the form:

<span title="Aby ułatwić wyciąganie świecy z formy zaleca się formę spryskać silikonem w sprayu knot należy wprowadzić do formy przed zalaniem, powinien być lekko naprężony formę przed zalaniem woskiem należy związać sznurkiem lub spiąć gumkami do zalewania formy należy użyć płynnego wosku podgrzanego do 50°C.
“>To facilitate the extraction of the candle from the mold, it is recommended to spray the mold with silicone. The wick must be filled into the mold before pouring, it should be lightly taut. Before pouring wax should be tied with a string or fastened with elastic bands to pour molds. Use liquid wax preheated to 50 ° C.
You can check the silicone molds in our e-catalog which can be downloaded here.

Additional information

Weight 0.86 kg